Connect with us

Politika

SRPSKI PARLAMENTARCI U SARAJEVU PISALI VAŠINGTONU “BiH je utočište radikalnih islamista”

Predstavnici Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH uputili su pismo američkom Senatu i Kongresu u kome su naveli da je BiH već dugo utočište radikalnih islamista i da nacionalističke politike najvećih bošnjačkih stranaka potvrđuju namjeru da BiH vladaju bez Srba i Hrvata.

Oni su u pismu istakli da u Federaciji BiH postoje sela u kojima stanovnici sprovode šerijatski zakon, kao i da su dijelovi BiH naseljeni Bošnjacima i dalje dom brojnim spavačkim ćelijama Al Kaide i ISIL-a koje bi potencijalno mogle biti aktivirane ako i kada stigne naređenje.

Takođe, naglašeno je da zapadne države treba da djeluju u skladu sa svojim bezbjednosnim interesima i poštuju međunarodno pravo tako što će podržati odavno zakasnjelo zatvaranje OHR-a i poštovati decentralizovanu ustavnu strukturu BiH.

Pismo su potpisali prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkom doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović, drugi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić, predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić, predsjedavajući Kluba – srpski klub Čedomir Jovanović i predsjedavajući Kluba srpskog naroda Sredoje Nović.

Pismo iste sadržine upućeno je i poslanicima u Evropskom parlamentu.

Oni su u pismu iznijeli pregled činjenica o aktuelnoj situaciji u BiH koji Srna prenosi u cijelosti:

ZNAČAJ POŠTOVANJA DEJTONSKOG SPORAZUMA

Republika Srpska, jedan od dva entiteta koji čine BiH, posvećena je očuvanju Dejtonskog sporazuma iz 1995. godine i insistira na njegovom vjernom sprovođenju. Dejtonski sporazum ne samo da je osigurao mir u BiH – mir koji bez prekida traje već skoro 28 godina – nego je i uspostavio i ingeniozno ustavno uređenje kojim se obezbjeđuje stabilnost i demokratsko upravljanje u zemlji sa tri duboko podijeljena naroda (Bošnjaci koji su pretežno muslimani, Srbi koji su pretežno pravoslavni hrišćani, i Hrvati koji su pretežno hrišćani rimokatolici).

Ustav BiH – srž dejtonskog kompromisa – uveo je decentralizovani sistem koji svakom konstitutivnom narodu u BiH daje uvjeravanje da se neće naći pod dominacijom drugih naroda. To je učinjeno tako što je većina nadležnosti data entitetima koji čine BiH, a uvedeni su mehanizmi zaštite vitalnih interesa svih konstitutivnih naroda u BiH ponaosob.

Ove strukture i mehanizmi od ključne su važnosti za stabilnost BiH jer su politike upravljanja i preovlađujući pogledi na svijet tri konstitutivna naroda veoma različiti.

Na primjer, najveća bošnjačka politička stranka izrazito je islamističke orijentacije. Eliminisanje ustavnih elemenata podjele vlasti, dakle, nezamislivo je za Srbe i Hrvate u BiH. Republika Srpska dosljedno iskazuje svoju opredijeljenost za Dejtonski sporazum, koja podrazumijeva i posvećenost miru i punom poštovanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka BiH.

Nažalost, sama srž Dejtonskog sporazuma – Ustav BiH – godinama je na udaru međunarodnog visokog predstavnika i drugih stranih aktera, koji nezakonitim prisvajanjem zakonodavnih ovlašćenja centralizuju BiH suprotno Ustavu BiH. Republika Srpska se suprotstavlja ovakvim nezakonitim postupcima i brani od dalje erozije Ustava BiH isključivo legalnim i mirnim putem.

Među onima koji pokušavaju da ukinu dejtonski kompromis su političari koji predstavljaju bošnjački narod u BiH, koji često poziraju kao postnacionalistički reformatori koji zagovaraju ono što nazivaju “građanskom državom” BiH. Niko ne treba da se zavarava ovim verbalnim lukavstvom. Budući da Bošnjaci čine neznatnu većinu stanovništva u BiH, “građanska” BiH koju ovi političari prizivaju bila bi zemlja kojom bi za Bošnjake vladali Bošnjaci.

Navedene nacionalističke politike najvećih bošnjačkih stranaka, kao i stalna nastojanja da ostvare prevagu u institucijama vlasti u BiH, potvrđuju njihovu namjeru da vladaju BiH bez Srba i Hrvata.

U međuvremenu, strane diplomate nastavljaju da krše svoju obavezu prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima – da se ne miješaju u unutrašnje stvari zemlje domaćina. Uplitanjem u unutrašnja pitanja BiH, strane diplomate pokušavaju da vladaju BiH iz stranih prestonica nipodaštavajući Dejtonski sporazum, suverenitet BiH i vladavinu prava.

Put BiH ka članstvu u EU Republika Srpska nastavlja da podržava nastojanja BiH da postane članica EU i sprovede reforme neophodne da se to postigne, u skladu sa podjelom nadležnosti iz Ustava BiH. Značajan napredak koji je BiH nedavno postigla u reformama neophodnim za početak pregovora o članstvu u EU pokazuje šta domaći lideri u BiH mogu postići kada im se ostavi prostor za dogovor.

Jedan korak koji je neosporno neophodan da bi BiH postala članica EU je zatvaranje OHR-a. EU je odavno prepoznala da OHR nije u skladu sa članstvom u Uniju, a opšte je poznato da prisustvo stranca koji tvrdi da ima diktatorska ovlašćenja u BiH ozbiljno podriva evropske integracije.

Druga reforma koja je očigledno potrebna da bi BiH krenula naprijed na putu ka članstvu u EU je da sudije Ustavnog suda BiH budu državljani BiH umjesto da strane sudije sa rezervisanim pozicijama čine blok koji ima prevagu.

Sud je u velikoj mjeri urušio sopstveni legitimitet u cijeloj BiH zbog dominacije stranih sudija (čija su mjesta trebalo da budu privremena mjera u trajanju od pet godina), zbog korupcije sudskih procesa miješanjem OHR-a i određenih stranih sila, kao i dugom listom neodbranjivih odluka suprotnih Ustavu BiH. Jedan bivši sudija Ustavnog suda čak je priznao da postoji “prećutan dogovor između Suda i visokog predstavnika da Sud uvijek potvrđuje meritum njegovih zakona”.

Ova korupcija sudskog procesa od spoljnih mešetara ne samo da je ozbiljno i opravdano dovela do nepoštovanja njegovih odluka, nego je ozbiljno narušila i poštovanje vladavine prava u BiH.

Kada se Ustavni sud jednom prilikom usudio da pokaže da ima bar neku mjeru nezavisnosti u odnosu na OHR-a prihvativši da razmatra OHR-ove odluke kojima je jasno povrijeđeno pravo na sudski proces, visoki predstavnik je opet odgovorio bezakonjem, poništivši odluku Suda, i dekretom da nijedan postupak OHR-a ne može biti predmet preispitivanja na bilo kom organu BiH.

EU je s pravom navela da je zamjena stranih sudija jedan od 14 ključnih prioriteta za evropske integracije BiH i ova reforma mora biti završena bez ikakvog odlaganja.

Tek nakon nekoliko decenija odbijanja bošnjačkih stranaka da prihvate odavno zakasnjelu reformu u okviru koje bi strane sudije bile zamijenjene domaćim, Narodna skupština Republike Srpske je u junu 2023. godine donijela odluku da privremeno obustavi sprovođenje određenih odluka Ustavnog suda BiH dok to pitanje ne bude riješeno u Parlamentarnoj skupštini BiH. Republika Srpska se nada da će pitanje stranih sudija biti uskoro riješeno u paketu sa ostalih četrnaest ključnih prioriteta evropskih integracija.

NEZAKONITA I DESTABILIZUJUĆA DIKTATURA KRISTIJANA ŠMITA U BiH

Visoki predstavnik je institucija koju su strane potpisnice Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma ovlastile da djeluje, sa strogo ograničenim mandatom, kao koordinator međunarodnih aktivnosti u pogledu civilnih aspekata Dejtonskog sporazuma i da stranama pomaže u njihovim naporima. Dejtonski sporazum nije dao ovlašćenje visokom predstavniku da nameće odluke ni BiH ni njenim građanima, a kamoli da diktatom donosi zakone i kažnjava izvan sudskog procesa.

Uprkos tome, od 1997. godine do danas, visoki predstavnici prisvajaju, bez ikakvog pravnog utemeljenja, pravo da u BiH vladaju i kažnjavaju dekretom, čime su prekoračili dejtonski mandat visokog predstavnika i odbacili cijeli demokratski sistem uspostavljen Ustavom BiH. Visoki predstavnici, jedan za drugim, ponašaju se nezakonito, kao kolonijalni guverneri, i agresivno nastoje, donošenjem antidemokratskih i pravno apsurdnih diktata, da krajnje decentralizovanu BiH koja je propisana Ustavom BiH zamijene unitarnom “građanskom” državom koja je bila ratni cilj bošnjačke vojske. Čak su i bivši visoki predstavnici priznali nezakonitost takvih postupaka.

Posljednji legitimno imenovani visoki predstavnik otišao je iz BiH 2021. godine, a Savjet bezbjednosti UN-a – jedino tijelo koje ima ovlašćenje da odobri imenovanje visokog predstavnika – nije dalo saglasnost na nasljednika na toj funkciji. Uprkos tome, penzionisani njemački političar po imenu Kristijan Šmit ubrzo je stigao u BiH, lažno tvrdeći da je novi visoki predstavnik. Otkako je stigao, Šmit impulsivno i opresivno koristi navodna diktatorska ovlašćenja, na osnovu kojih je izdao nekoliko desetina brzopletih, nepromišljenih odluka bez ikakvog demokratskog ili pravnog legitimiteta, čime je ozbiljno ugrozio političku stabilnost BiH.

Ostavljajući po strani činjenicu da Šmit nije legitimni visoki predstavnik, samokićenje diktatorskim ovlašćenjima nad BiH i njenim građanima su drska i šokantna zloupotreba vladavine prava. Niko, uključujući čak i visokog predstavnika koji bi bio legitimno imenovan, nema nikakva zakonska ovlašćenja da donosi zakone u BiH pukom odlukom.

Ovakav samproklamovani autoritet evidentno je suprotan ustavom definisanom demokratskom zakonodavnom sistemu u BiH i usko postavljenom mandatu visokog predstavnika prema Dejtonskom sporazumu, pored toga što krši najosnovnija ljudska prava zagarantovana međunarodnim pravom.

Šmit je bezobzirno nametnuo vještačke zakone, uključujući i novi opresivni “zakon” kojim je uveo krivične kazne za one koji ne sprovode njegove nezakonite odluke. Naime, uvjeren da je njegova riječ zakon, Šmit je nametnuo BiH krivični zakon kojim se utvrđuju petogodišnje zatvorske kazne za “nesprovođenje odluka visokog predstavnika”.

Iako su visoki predstavnici kršili Ustav BiH i Dejtonski sporazum nametanjem brojnih zakona BiH tokom dugog niza godina, nijedan se nikada nije usudio da kriminalizuje odbijanje da se poštuju njegovi tobožnji zakoni. Šmitov pokušaj da kriminalizuje neizvršavanje nezakonitih odluka označava opasnu i gnusnu eskalaciju strane represije nad BiH kojom bi se ona, u stvari, pretvorila u policijsku državu.

Šmit je zaprijetio i da će direktno, van sudskog postupka, kazniti zvaničnike Republike Srpske koji mu ne udovolje. Pravnici, novinari, pa čak i bivši visoki predstavnici, uvažavaju da Šmitova nezakonita vladavina odlukama i prijetnje vansudskim kažnjavanjem predstavljaju prijetnju po budućnost BiH i očigledno krše prava građana BiH zagarantovanih međunarodnim konvencijama kojima je BiH pristupila.

Odgovarajući na Šmitovo bezakonje i želeći da sačuva vladavinu prava, Narodna skupština Republike Srpske je u junu usvojila zakon kojim se prekida objavljivanje nezakonitih odluka OHR-a u Službenom glasniku Republike Srpske. Nakon što je predsjednik Republike Srpske učinio Ustavom propisan proceduralni korak kojim se proglašava zakon usvojen na Narodnoj skupštini, Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv njega na osnovu Šmitovog novog lažnog “zakona”.

Ukratko, funkcionere Republike Srpske goni po fiktivnom zakonu neustavno tužilaštvo, pred neustavnim sudom, sa ciljem da se izvrši tiranska, antidemokratska, nezakonita odluka stranca protiv legalno izabranih i imenovanih zvaničnika koji su jednostavno izvršili formalne procedure koje su po zakonu bili dužni da izvrše.

Optužnice su neprihvatljiv napad na suverenitet i demokratski ustavni poredak BiH i odbacivanje vladavine prava u korist vladavine jednog čovjeka kog podržava strana politička i vojna sila. Upražnjavanje ove bezgranične, tiranske moći mora da prestane.

RADIKALNI ISLAMISTIČKI POKRETI U BiH

BiH je već dugo utočište radikalnih islamista. Jedan bivši mudžahedin rekao je za Bi-Bi-Si da je BiH “kolijevka” modernog džihadističkog pokreta i da je ta titula, nažalost, zaslužena.

Tokom ’90-ih, na stotine džihadista, uključujući Osamu bin Ladena i dvojicu otmičara aviona 11. septembra, stigli su tada u BiH kao pomoć bošnjačkoj vojsci u borbi protiv Srba i Hrvata. Bošnjačka vojska uključila je strane džihadiste u odred “El mudžahid”, poznat po teroru nad borcima i civilima i serijskim odrubljivanjem glava. Iako je većina stranih džihadista napustila BiH nakon rata, njihovi lokalni sljedbenici su ostali i raspiruju radikalnu islamističku ideologiju širom BiH, uz saglasnost blagonaklonih bošnjačkih zvaničnika iz Sarajeva.

Da je selafijska ideologija našla plodno tlo u BiH pokazuje činjenica da je, procentualno gledano u odnosu na sve ostale evropske zemlje, BiH dala najveći broj građana u redove ISIL-a. Nažalost, ISIL-ove regrute koji su se vratili u BiH sudovi su osudili na minimalne kazne. Kako Stejt dipartment navodi u svom izvještaju o terorizmu za BiH iz 2018. godine, “strani teroristički borci često dobijaju kaznu ispod najniže zaprijećene krivičnim zakonom BiH”.

Štaviše, počinioci mnogih najgorih terorističkih napada u proteklih 25 godina povezani su sa BiH, među njima su napadi 1998. na ambasade SAD-a u Najrobiju i Dares Salamu, napadi 11. septembra, bombaški napad na voz u Madridu 2004. i napadi u Parizu 2015. godine.

Najveća stranka koja predstavlja većinsku nacionalnu grupu u BiH, Bošnjake, eksplicitno je islamistička u svojoj ideologiji. NJen osnivač, kog stranka izuzetno poštuje, napisao je 1990, godine i kada je stranka osnovana, da “islamski pokret treba i može prići preuzimanju vlasti čim je moralno i brojno toliko snažan da može ne samo srušiti postojeću neislamsku, nego i izgraditi novu islamsku vlast”.

U Federaciji BiH postoje sela u kojima stanovnici sprovode šerijatski zakon. Dijelovi BiH naseljeni Bošnjacima i dalje su dom brojnim spavačkim ćelijama Al Kaide i ISIL-a koje bi potencijalno mogle biti aktivirane ako i kada stigne naređenje. U savjetima za putnike objavljenim u julu 2023. godine, američki Stejt dipartment kaže: “Terorističke grupe i dalje planiraju moguće napade u BiH. Teroristi mogu izvršiti napad sa tek nekim ili bez ikakvog prethodnog upozorenja…”.

U maju ove godine, francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanen rekao je da je primarni rizik za Evropu i Francusku “sunitski islamistički terorizam”. Prema situaciji iz oktobra ove godine, izvještaji italijanskih obavještajnih službi govore da u BiH djeluje do dvadeset islamističkih terorističkih grupa.

Iako se čini da je bezbjednosna situacija stabilna u dijelovima BiH koji su naseljeni Hrvatima i Srbima, nažalost, većina sarajevskih političkih institucija i medijskih kuća nije spremna da se suoči sa ovim problemom, nego radije povlađuje latentnim antisemitskim strujama u bošnjačkom društvu.

Kada se sagleda ova realnost, aktuelni rat između Hamasa i Izraela pogoršaće i ovaj raskol u društvu BiH i donijeti novi sloj diplomatskih i bezbjednosnih problema u zemlji. U svjetlu ovih činjenica, neobjašnjivo je da OHR, uz podršku mnogih zapadnih država, pokušava da centralizuje BiH, koncentrišući na taj način svu vlast u rukama Bošnjaka i jačajući islamistički vrh u Evropi.

Zapadne države, umjesto toga, treba da djeluju u skladu sa svojim bezbjednosnim interesima i poštuju međunarodno pravo tako što će podržati odavno zakasnjelo zatvaranje OHR-a i poštovati decentralizovanu ustavnu strukturu BiH.

Uprkos trenutnim turbulencijama u BiH, Republika Srpska je uvjerena da BiH može uspjeti i postati prosperitetna članica EU nakon što se Dejtonski sporazum i Ustav BiH vjerno sprovedu, uključujući poštovanje ustavnog uređenja BiH i obnovu demokratske samouprave.
Nezavisne

Politika

NOVI SKANDAL VLADE ĐAJIĆA! Šalje helikopter po pjevača, a DJECA BEZ TERAPIJE prinuđena da idu u Zagreb! (VIDEO)

U još jednom skandalu koji je potresao Univerzitetski klinički centar (UKC), otkriveno je da je direktor ove ustanove, dr. Vlado Đajić, zloupotrijebio svoj položaj kako bi omogućio prevoz jednog od članova benda “Žare i Goci” helikopterom do bolnice. Ovaj čin, koji je izazvao ogorčenje javnosti, dolazi u trenutku kada UKC pati od ozbiljnog nedostatka osnovnih medicinskih zaliha, ali i hrane.

Prema vlastitom priznanju pjevača, Đajić je iskoristio svoje ovlasti kako bi organizovao prevoz pjevača helikopterom, koristeći resurse koji su namijenjeni za hitne medicinske slučajeve. Ovaj čin ne samo da je neetičan, već i neodgovoran, s obzirom na to da su resursi UKC-a već u ozbiljnoj nestašici.

Paralelno sa organizacijom koncerata i privatnim povlaštenim prevozom pojedinih pacijenata, oni drugi nemaju takvu sreću, a ni poznanstvo sa Đajićem. Jedna od njih je i Mirečla Rogić koja je prinuđena da svoje bolesno dijete na terapije vodi u Zagreb, jer ih na UKC-u nema!

-Ne znam dal je ovo tačna informacija a i nije ni bitno više, želim da znam da li vi Vlado Đajiću radite vas posao ili samo pjevate, roštiljate i organizujete kojekakve jebatanje… Zasto Vlado Đajiću moje dijete na svaki ostanak u vašoj ustanovi ne bude zbrinuto i ne dobije adekvatnu stručnu pomoć, zašto stalno moramo da tražimo spas i medicinsku pomoć STALNO van naših granica i mimo VAŠEG UKC-a ako ste već kako rekoste na svjetskom nivou?!?!?! Zašto Vlado Đajiću neki novac ne uložite u edukaciju mladih školovanih ljekara koji zaista vole i žele da rade u VAŠEM ukc, zašto Vlado Đajiću ne radite na nabavci potrebnog materijala za rad, na dječijim odjelima, zašto ne unapredjujete i edukujete ljude za dječija odjeljenja, zasto zašto i zašto…Vi ste kako kazete Ljekar po struci i vjerujem da znate sta je reprogramabilna valvula i ona košta od 3 do 10 hiljada eura plus ruke neurohirurga, vjerujem da je Breskvica do sada sa vama OTPJEVALA na stotine ovakvih valvula, a moje dijete u statusu sa takvom valvulom na hitnom prijemu se gleda kao leteći tanjir sa tom valvulom i ne moze da dobije adekvatnu pomoć ni neurohiruršku niti običnu punkciju te valvule jer NIKO NIKO NE ZNA DA URADI PUNKCIJU likvora IZ ŠANTA NITI IMAJU ČIM! Zasto moje svaki put životno ugrozeno dijete u takvom stanju mora da trazi spas u drugim ustanovama van nase drzave ZAŠTO!?!?!???? OGORČENA SAM, LJUTA I POČINJEM DA SE STIIDIM I GRADA I ZEMLJE U KOJOJ SAM RODJENA, STIDIM SE REPUBLIKE KOJU JE MOJ OTAC STVARAO I RADI ISTE ŽIVOT IZGUBIO… MISLIM DA JE KRAJNJE VRIJEME DA SE OVOM JAVAŠLUKU OVOG ČOVJEKA STANE U KRAJ JER MOJE DIJETE I JA SMO SAMO JEDNA KAP U MORU HAOSA KOJI SE RADI. ZAO MI JE ONIH LJEKARA KOJI SAVJESNO I ĆUTKE I S ALJBAVLJU RADE SVOJ POSAO I TRPE I ISPAŠTAJU I ONI I MI PACIJENTI ZBOG OVOG NESOJA… OGORČENA SAMMM I LJUTA DO ZLA BOGA, napisala je Rogić na svom FB profilu.

Generalno svi pacijenti na UKC-u suočavaju se sa strašnim uslovima. Svi oni svjedoče o nedostatku osnovnih lijekova kao što su andoli, gaza, sapun i vata. Mnogi su prisiljeni sami nabavljati terapije koje bi trebale biti osigurane u bolnici. Ovakva situacija je neprihvatljiva i direktno ugrožava zdravlje i živote pacijenata, ali Đajić se ne ometa.

PARA ZA LIJEKOVE NA UKC-u NEMA! Doktori rade bez osnovnih sredstava, a ĐAJIĆ FINANSIRA OVE PORTALE!

 

Još alarmantnije je to što Đajić godinama, pored zloupotrebe djece koristi svoj položaj za politički marketing, pokušavajući da svojom funkcijom u UKC-u pridobije političke poene, pod parolom “Ako ste dobri sa doktorom, možda se i spasite”.

Ovo nije prvi put da se UKC suočava s krizom upravljanja. Zaposleni u ovoj ustanovi već duže vrijeme ukazuju na probleme u vođenju i loše uslove rada. A, o svemu je u NSRS otvoreno govorila i poslanik SDS-a dr, Maja Stojić Dragojević.

MAJA DRAGOJEVIĆ “DEMOLIRALA” ĐAJIĆA! “Živite li vi u Hjustonu, pa mi nemamo LIJEKOVA, POSTELJINE, a kod Vas pacijenti SKAČU KROZ PROZORE” (VIDEO)

 

Ovaj skandal samo je još jedan u nizu ali je takođe još jedan podsjetnik na potrebu za transparentnošću i odgovornošću u javnim ustanovama. Zdravstveni sistem mora biti vođen principima profesionalnosti i etike, a ne ličnim interesima i političkim ambicijama, Vlade Đajića.

Banjaluka24

Nastavi čitati

Politika

Nećemo imenovati sudije u USTAVNI SUD BIH

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Narodna skupština neće imenovati sudije u Ustavni sud BiH da bi tamo bili samo ukras.

“Zbog čega bismo sada imenovali sudije kad smo svjedoci potpuno nezakonitog mijenjanja pravila bez učešća bilo koga iz Republike Srpske. Ako su oni već rekli da mogu sve da rade bez sudija iz Republike Srpske, pa zašto da ih mi imenujemo da tamo pale i gase klima-uređaje”, rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da je struktura Ustavnog suda BiH narušena od Federacije BiH, visokog predstavnika i nekoliko moćnih ambasada, koji su mijenjali Dejtonski sporazum i zloupotrijebili dejstvo aneksa četiri i deset.

“Znamo ko je kriv za krizu u BiH. Trude se da izbace Srpsku iz BiH, ali Republika Srpska se može izbaciti samo sa njenim narodom, Ustavom i teritorijom, bez toga ne može”, poručio je Stevandić.

Komentarišući dolazak Kristijana Šmita na Kozaru i Donju Gradinu, Stevandić je rekao da je strašno licemjerje dolaziti na takva mjesta nakon što je nosio vijenac na grob nacističkog pilota Vernera Moldersa.

“Uvrijedio je sve žrtve u Donjoj Gradini i na Kozari, jer se zalagao za rehabilitaciju ljudi koji su te zločine činili”, rekao je Stevandić, dodajući da je Šmitov pijetet lažan i u svrhu marketinga.

Stevandić je rekao da nije glasao za deklaraciju o protivljenju otvaranju rudnika litijuma u okolini Lopara, jer je smatrao da je stvorena velika podjela u vezi sa ovim pitanjem i da nema naučne baze za odlučivanje.

“Smatram da za ovakve stvari treba i ekološka studija i studija o geološkim istraživanjima. Mi smo imali predizborno opredjeljivanje za i protiv. Imali smo s jedne strane velike podjele među narodom, a s druge strane marketing”, naveo je Stevandić.

Nastavi čitati

Politika

Izborni zakon Republike Srpske ide pred USTAVNI SUD

Zajednička komisija Vijeća naroda Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske danas nije postigla usaglašavanje o Izbornom zakonu RS, a na koji su delegati Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda početkom maja pokrenuli pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pa će konačnu odluku o stupanju na snagu ovog zakona donijeti Ustavni sud Republike Srpske.

Može se reći da je ovakav epilog potpuno očekivan, jer nijedan zakon koji je dosad došao do ove Komisije nije dobio potrebnu saglasnost.

Nakon ovakve situacije, Narodna skupština RS dužna je da dostavi stenogram sjednice prema Vijeću naroda Republike Srpske, a koje onda u roku od sedam dana treba da prikupi neophodnu dokumentaciju i dalje je uputi prema Ustavnom sudu Republike Srpske – Vijeću za zaštitu vitalnog interesa.

“Nakon što dokumente dostavimo Ustavnom sudu RS, oni su dužni da u roku od 30 dana riješe to pitanje”, kazala je za “Nezavisne novine” Srebrenka Golić, predsjedavajuća Vijeća naroda RS.

U daljem, Ustavni sud RS treba da odluči da li je Izborni zakon RS povrijedio vitalni nacionalni interes na koji su se pozvali Bošnjaci.

Ukoliko odluči da je došlo do povrede, zakon se vraća u Narodnu skupštinu RS, a ukoliko nije bilo povrede veta, zakon se prosljeđuje predsjedniku Republike Srpske koji onda treba da potpiše ukaz o stupanju na snagu tog zakona.

Podsjećamo, Narodna skupština RS usvojila je Izborni zakon Republike Srpske 19. aprila ove godine.

Početkom maja, Klub delegata bošnjačkog naroda pokrenuo je pitanje veta na ovaj zakon, smatrajući da on nije donesen u skladu sa Ustavom BiH.

Međutim, Vijeće naroda RS na sjednici održanoj sredinom maja, nije postiglo saglasnost o Izbornom zakonu RS, jer su za njega glasala samo četiri delegata iz Kluba Bošnjaka, te je on proslijeđen na Zajedničku komisiju Vijeća naroda i parlamenta Srpske.

Nastavi čitati

Aktuelno