Connect with us

Politika

AGENTI STRANOG UTICAJA? Novi zakon zabranjuje udruženjima i fondacijama političko djelovanje

Na narednoj sjednici NSRS trebalo bi da se oformi poseban registar neprofitnih organizacija osnovanih u Srpskoj koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agente stranog uticaja

U skladu sa Nacrtom zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, koji će biti razmatran na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, trebalo bi da se oformi poseban registar ovih organizacija osnovanih u Srpskoj koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agente stranog uticaja.

U obrazloženju Nacrta zakona navodi se da bi ovim aktom trebalo da se urede uslovi i način obezbjeđenja javnosti rada neprofitnih organizacija, te propišu druga pitanja u vezi sa njihovim djelovanjem kako bi bilo što transparentnije.

“Jedan od razloga usvajanja ovog akta jeste to da do danas posebnim zakonom nije uređena oblast javnosti rada neprofitnih organizacija, njihovo političko djelovanje, objavljivanje finansijskih izvještaja, vođenje poslovnih knjiga, kao i nadzor nad zakonitošću rada i ostale odredbe o radu neprofitnih organizacija”, navodi se u tekstu Nacrta zakona.

U obrazloženju se podsjeća da je Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske uredio pitanja osnivanja, postupak registracije, unutrašnju organizaciju i prestanak rada, s tim da oblast javnosti rada nije regulisao.

“Nepostojanjem zakona kojim se propisuje oblast javnosti rada neprofitnih organizacija, njihovo političko djelovanje, objavljivanje finansijskih izvještaja, vođenje poslovnih knjiga, kao i nadzor nad zakonitošću rada i ostale odredbe o radu neprofitnih organizacija, stvaraju se pretpostavke za urušavanje pravnog sistema i ustavnog uređenja Srpske i čine štetne posljedice na rad organa i organizacija Republike”, navodi se u obrazloženju.

Nacrtom zakona propisuje se osnivanje registra neprofitnih organizacija u koji se upisuju podaci – ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište osnivača, osnivački akt i rješenje o upisu izdato od nadležnog organa, te statut i organi neprofitne organizacije.

Propisuje se da registar neprofitnih organizacija vodi Ministarstvo pravde Republike Srpske, kao i šta se u smislu ovog zakona smatra tom organizacijom, stranim subjektom, vladom druge države i stranom političkom strankom.

“Tako se pod neprofitnim organizacijama podrazumijevaju udruženja i fondacije, kao i strane i međunarodne nevladine organizacije osnovane i registrovane u Republici Srpskoj u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Srpske, koje u cijelosti ili đelimično finansiraju druge države, njihovi organi ili njihovi ovlašteni zastupnici, međunarodne i strane organizacije, strani državljani ili registrovane nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva”, navodi se u obrazloženju.

Pod stranim subjektom podrazumijeva se vlada, izvršni organ druge države ili strana politička stranka, fizičko lice koje nema državljanstvo BiH i prebivalište u BiH ili pravno lice ili grupa pravnih lica koja je organizovana po propisima druge države ili koja ima sjedište u drugoj državi.

“Vlada druge države označava izvršni organ vlasti svake države, osim BiH, a strana politička stranka označava svaku političku stranku registrovanu po propisima druge države”, ističe se u obrazloženju.

Odredbama navedenog akta se propisuje i šta se smatra političkim djelovanjem i političkim aktivnostima neprofitnih organizacija.

Pod političkim djelovanjem podrazumijeva se učešće u predizbornoj kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i kandidate, finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka i sprovođenje političke aktivnosti s ciljem formiranja javnog mnjenja radi postizanja političkih ciljeva, a politička aktivnost označava svaku aktivnost prema organima, institucijama ili izabranim predstavnicima Srpske ili predstavnicima Srpske u institucijama BiH u smislu formulisanja usvajanja ili izmjene propisa i politike Republike ili u smislu političkog i javnog interesa.

“Neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno obavljanje političke aktivnosti niti političko djelovanje”, navodi se u tekstu Nacrta zakona.

Odredbama ovog nacrta zakona se propisuje da se političkim djelovanjem u smislu ovog zakona ne smatra đelovanje u oblasti nauke, kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, sporta, zaštite potrošača, zaštite prava nacionalnih manjina i lica sa invaliditetom, zaštite životne sredine, borbe protiv korupcije, filantropije, volonterstva i informisanja.

Takođe, propisuje se da je neprofitna organizacija obavezna Ministarstvu pravde Srpske dostaviti polugodišnji i godišnji finansijski izvještaj sa naznakom uplatioca, visine doznačenih sredstava, vrste i iznosa naknade i prihoda izraženih u novcu ili drugoj vrijednosti, kao i izvještaj o utrošku sredstava.

Ministarstvo pravde s ciljem vršenja inspekcijskog nadzora finansijski izvještaj dostavlja Poreskoj upravi, a propisuje se da nadzor nad zakonitošću rada neprofitne organizacije vrši nadležni inspekcijski organ.

“Propisuje se da u slučaju da neprofitna organizacija u svom djelovanju postupa suprotno Ustavu Srpske i propisima Republike na štetu individualnih i drugih prava građana ili podstiče na nasilje, koristi govor mržnje ili podstiče vjersku ili drugu netrpeljivost s ciljem postizanja političkih ciljeva ili ukoliko Poreska uprava utvrdi nepravilnosti u finansijskom poslovanju, Ministarstvo pravde pokreće postupak za zabranu obavljanja rada, kao i postupak protiv odgovornih lica u skladu sa Krivičnim zakonikom Srpske”, navodi se u obrazloženju ovog nacrta zakona.

Naredna sjednica Narodne skupštine biće održana u utorak, 26. septembra.

(Srna)

Politika

VJERSKI SLUŽBENICI ZVECKACU ORUŽJEM! Nešić reagovao “Strašno je da se djeca obučavaju streljaštvu”

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić izjavio je da vjerski službenici Nezim Halilović i Harun Hodžić šire mržnju porukama u kojima zveckaju oružjem, te ocijenio da je u BiH jedino odgovorno pozvati na njenu demilitarizaciju.

– Strašno je da vjerski službenici Nezim Halilović i Harun Hodžić šire poruke mržnje, pozivaju da se djeca obučavaju streljaštvu i pripremaju za neke ratove. Od vjerskih službenika se prije svega očekuje da promovišu mir, toleranciju, poštovanje, ljubav, suživot, a ne da zveckaju oružjem – rekao je Nešić.

Nešić je istakao da djecu treba podsticati da se takmiče u matematici, književnosti, nauci, fudbalu, a ne da se obučavaju za ratove koji nisu stali u nekim ludim glavama.

Prema njegovim riječima, to je zabrinjavajuće i užasavajuće, da je u BiH prošlost istovremeno i sadašnjost.

Nešić je dodao da je dobio informaciju da je Halilović član Glavnog odbora SDA, a da je ovoj partiji blizak i Hodžić.

– Zato pozivam SDA da pokaže odgovornost i ogradi se od ovakvih stavova, da kažu da budućnost nije u oružju, nego u školama i naučno-tehnološkom razvoju. Dosta je u prošlom vijeku u ovoj zemlji bilo krvi, za sto narednih vijekova – istakao je Nešić.

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara rekao je da se budućnost mora posvetiti obrazovanju djece, razvoju nauke i naučno-tehnološkom napretku.

U ovoj zemlji kojom vijekovima vladaju mržnja i stradanja, lako su se palili fitilji, kaže Nešić i dodaje da je jedino odgovorno pozivati na zabranu svake vrste oružja i naoružanja, na njenu demilitarizaciju.

– Strašno je čuti ovakve poruke od ljudi vjere. Takve poruke i takvo ponašanje prije svega treba da osude i odbace Bošnjaci i Islamska zajednica. Želim da vjerujem da oni ne dijele ove stavove i da i bošnjački narod želi da bude civilizovan evropski narod koji je spreman da gradi neku bolju budućnost – rekao je Nešić.

On je ukazao da se treba takmičiti ko ima više radnih mjesta, bolje plate i penzije, ko je napravio više puteva i auto-puteva, otvorio preduzeća, podigao standard, uradio nešto dobro, umjesto što se širi mržnja.

– Mržnja je uvijek znak slabosti onog ko mrzi i vrati mu se kao bumerang – rekao je Nešić za Srnu.

Imam Harun Hodžić, bivši pripadnik zloglasne 7. muslimanske brigade, rekao je na vjerskom predavanju u Nemili kod Zenice da svako dijete treba naučiti da koristi oružje, a od svake lovačke sekcije napraviti formaciju koja se spremna da se brani.

On je naveo i kako u lovačka udruženja treba dovesti penzionisane, demobilisane pripadnike Armije BiH.

Na tribini je govorio i Nezim Halilović Muderis, koji je rekao da „agresija na BiH traje“.

Hodžić je na ovom predanju rekao da je u Zenici bio pripadnik 7. muslimanskom brigadom tzv. Armije BiH. Riječ je o zloglasnoj brigadi u kojoj su bili mudžahedini koji su počinili stravične zločine nad srpskim narodom i ratnim zarobljenicima u Vozući i na Ozrenu.

Prema pisanju portala „Dnevnik.ba“, Halilović je neformalni vođa vehabija, imam fahdove džamije u Sarajevu i ratni komandant 4. Muslimanske brigade takozvane Armije BiH u Konjicu. Inače je visokorangirana osoba u Upravi Islamske zajednice BiH.

(Srna)

Nastavi čitati

Politika

HODŽA I VJEROUČITELJ POZIVAJU NA RAT: „Od streljana i lovačkih društava pravite vojsku!“ (VIDEO)

Nove ratnohuškačke poruke stižu iz FBiH. Ovoga puta iz Zenice i to od strane vjerskih službenika.
Uhvatili bi se oružja, po svemu sudeći vjerski učitelj Nezim Halilović i imam Harun Hodžić, koji su tokom rata bili zapovjednici u zloglasnoj, 7. muslimanskoj brigadi.

Naime, vjersko-domoljubna tribina, kako su je od milja nazvali, pretvorila se u poziv na naoružavanje i rat.

Kako je to uz poziv naveo pomenuti dvojac, valjalo bi „za ne daj Bože“.

Neposredni povod za to, bila su dešavanja u Gazi, koja su okarakterisali kao terorizam.

Halilović je visoki je službnik Islamske zajednice. Odlikovan je najvišim odličjima tzv. Armije BiH.

On je kazao da je Gaza danas velika opomena Bošnjacima, pozivajući da budu svjesni svojih potencijala „biološkog i materijalno-tehničkih sredstava (MTS)“, što je izraz koji se koristi u vojnoj terminologiji, te da nikome drugom ne smiju vjerovati u slučaju drukčijeg raspleta stvari.

Na sve se nadovezao Hodžić, koji kaže kako od streljačkih i lovačkih klubova treba napraviti vojsku.

– Želimo poslati jednu tešku poruku, da više nikada ni jedna Bošnjakinja neće biti silovana na ovom području. Da u našim streljanama, streljačkim klubovima, a kumovali smo ih širom BiH, imamo puno streljačkih klubova, obučimo sve do jedno naše dijete da se bavi sportom streljaštvom. Po zakonu. Bez ikakvih ambicija da nekome prijetimo. Ali samo s jednom ambicijom, da nam se ne ponovi Gaza. U našim lovačkim udruženjima istjerajte s predsjedničkih mjesta one koji „loču“ alkohol, a dovedite penzionisane i razvojačene časnike tzv. Armije BiH, neka od svake lovačke družine naprave formaciju koja je spremna braniti vaše mjesto kao što brane lovočuvari – kaže imam Hodžić.

Slučaj iz Kotor Varoša

Ovo je drugi put u mjesec dana da Bošnjaci zveckaju oružjem.

Ratne zastave, ratne uniforme, ratni pokliči – sve je to stavljeno pod naziv tzv. „marša mira“ u Kotor Varošu, početkom novembra mjeseca.

Na taj skup, dolazilo se organizovano, autobusima.

Ova dešavanja su uznemirila građane.

(ATV)

Nastavi čitati

Politika

BUKEJLOVIĆ O LJUDSKIM PRAVIMA “Srpska štiti i obezbjeđuje ljudska prava pojedinaca”

Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović poručio je da Republika Srpska štiti i obezbjeđuje ljudska prava pojedinaca, koja su uslov mira, tolerancije i pravde.
Bukejlović je istakao da u Srpskoj svi moraju biti jednaki, bez obzira na razlike u pogledu rase, pola, jezika, vjere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog, društvenog porijekla ili bilo kojeg oblika različitosti.

On je rekao povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, je jedan od osnovnih prioriteta Ministarstva pravde Srpske podizanje svijesti o poštovanju ljudskih prava i sloboda u svim segmentima.

To je, dodao je, neophodno za ravnopravno i prosperitetno društvo, posebno za eliminisanje svih oblika diskriminacije prema najosjetljivijim društvenim grupama.

– Da bi se omogućilo uravnoteženo poštovanje ljudskih prava i sloboda, neophodno je da jednaka prava vrijede za sve građane, bilo da se radi o pojedincima ili grupama – rekao je

Prema njegovim riječima, svaka država koja želi pristupiti ЕU treba da poštuje ljudska prava, te je stoga unapređenje, promocija i poštovanje ljudskih prava i sloboda obaveza BiH na njenom putu ka evropskim integracijama.

Napominjući da su ljudska prava su podeljena u nekoliko grupa koje potvrđuju pravo svakog pojedinca na život, rad, obrazovanje, jednakost pred zakonom, privatnost i mnoga druga, on je naglasio da sva ljudska prava i slobode, bilo da pripadaju pojedincima ili grupama, ne treba shvatiti kao bezuslovna i neograničena, nego se mogu i ograničiti, ali samo u posebnim okolnostima i u skladu sa zakonom.

Bukejlović je podsjetio da su u Republici Srpskoj ljudska prava zagarantovana njenim Ustavom kao najvišim pravnim aktom u Poglavlju dva, koje je posvećeno odredbama o ljudskim pravima i slobodama, u kojima se navode običajna prava, slobode i dužnosti čovjeka i građanina.

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je 1948. godine Generalna skupština UN usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, prvi pravni dokument kojim su utvrđena osnovna ljudska prava koja bi trebalo da budu univerzalno zaštićena.

Shodno tome, sva ljudska bića se rađaju slobodna i jednaka i kao takva imaju svoja prava koja pripadaju svima podjednako, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, a koja nas globalno povezuju kao zajednicu sa istim vrijednostima.

Nastavi čitati

Aktuelno