Connect with us

Biznis

KOMPANIJA IZ SRPSKE kreće u gradnju mega projekta u Federaciji BiH

Prema nekim procjenama, vrijednost investicije je oko 270 miliona KM.
Kompanija RWP Vitorog d.o.o. Banja Luka planira graditi vjetroelektranu Škadimovac na području opštine Glamoč u Federaciji BiH, koja će biti jedan od najveći energetskih objekata ove vrste u BiH, piše BiznisInfo.ba.

Kompanija već ima koncesiju na ovaj projekt i većinu dozvola, uključujući urbanističku saglasnost. Trenutno je u toku proces izdavanja okolišne dozvole.

Prema nekim procjenama, vrijednost investicije je oko 270 miliona KM. Vjetroelektrana Škadimovac je snage 110 MW i sastoji se od 22 zasebne jedinice – vjetroagregata, snage po 5 MW.

Svaki vjetroagregat je autonomna proizvodna jedinica koja kinetičku energiju vjetra pretvara u mehaničku energiju za pogon električnog generatora.

Inače, kao vlasnici kompanije navode se Ranko Radoja i Zoran Bibić. Ova kompanija svoje sjedište nedavno je preselila iz Banjaluke u Glamoč.

Jedan od najvećih projekata u BiH

Ovaj projekt, kako smo rekli, bit će jedan od najvećih u BiH ove vrste. Poređenja radi, vjetropark koji Elektroprivreda BiH namjerava početi graditi na Vlašiću upola je manji, odnosno imat će snagu 50 MW i koštat će oko 140 miliona KM.

Također poređenja radi, trenutno jedan od najvećih vjetroparkova u izradnji – Ivovik, između Livna i Tomislavgrada – koji grade kineski investitori – ima će snagu od 84 MW.

Isposlovali skoro sve dozvole

Projekt Škadimovac obuhvata i pristupne puteve, manipulativne platoe za montažu vjetroagregata i podzemnu internu srednjenaponsku 35 kV i DTK mrežu do trafostanice TS 110/35 kV, koja je također sastavni dio ove vjetroelektrane.

Vjetroelektrana će se nalaziti na području Opštine Glamoč, Livanjski kanton, FBiH. Planirana je istočno od Glamočkog polja i to na planinskom predjelu Hrbine i Kujača, koji se proteže u smjeru sjeverozapad-jugo istok, od Hrbina na zapadu do Vitoroga i granice sa Općinom Jajce na sjeveroistoku i istoku.

Zemljište na kojem će se nalaziti vjetroelektrana predmet je koncesije. Ugovor o koncesiji sklopljen je još 2014. godine između Ministarstva privrede Livanjskog kantona i investitora “WBL CITY PROJECT” d.o.o. Banja Luka.

Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos koncesije, koju je donijela i usvojila Kantonalna vlada u decembru 2017. godine, sva prava iz ugovora o konvesiji prenesena su na preduzeće “RWP Vitorog” d.o.o. Banja Luka.

Biznis

OČEKIVANJE BANKARA da će u BiH doći do povećanja POTRAŽNJE za kreditima

Banke u BiH imaju blago pesimističan pogled na potražnju stanovništva za kreditima u prvom kvartalu, dok istovremeno očekuju da će doći do povećanja potražnje preduzeća za kreditima, pokazuje anketa Centralne banke BiH.

Prema ovoj anketi, u kojoj je učestvovalo osam najvećih banaka u BiH, očekuje se u prvom tromjesečju smanjenje potražnje stanovništva za potrošačke i nenamjenske kredite, dok će doći do povećanja potražnje preduzeća za kratkoročnim, kao i za dugoročnim kreditima i/ili kreditnim linijama.

Za prvi kvartal banke predviđaju da će doći do pooštravanja standarda za kredite stanovništvu, dok će standardi za odobravanje kratkoročnih, kao i dugoročnih kredita preduzećima biti ublaženi.

Banke su izvijestile da je u četvrtom kvartalu prošle godine došlo do rasta potražnje stanovništva za stambenim, dok je potražnja za potrošačkim i nenamjenskim kreditima nešto manja nego u prethodnom kvartalu.

U četvrtom kvartalu 2023. godine, neto procenat promjene ukazuje da je došlo do ublažavanja standarda za odobravanje stambenih kredita, dok su standardi za potrošačke i nenamjenske kredite ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni kvartal.

U posljednjem kvartalu lani udio odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita stanovništvu blago je povećan u odnosu na prethodni kvartal.

Vezano za uslove odobravanja kredita stanovništvu, smanjene provizije i naknade, produženi rokovi uticali su na ublažavanje, dok su nastavili da se pooštravaju uslovi vezani za zahtjeve kolaterala na kredite stanovništvu i u četvrtom kvartalu prošle godine.

Banke su navele da je potražnja preduzeća za kreditima nastavila da raste i u četvrtom kvartalu 2023. godine, kao i da je potražnja za dugoročnim kreditima veća je od potražnje za kratkoročnim.

U četvrtom tromjesečju lani udio odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita preduzećima ostao je nepromijenjen u odnosu na prethodno tromjesečje.

Nastavi čitati

Biznis

NIKŠIĆ OTKRIO: Srpska, FBiH i Srbija postigli dogovor o GRADNJI HE BUK BIJELA

Nermin Nikišić, predsjednik Vlade Federacije BiH, je u emisiji Klix Studio izjavio da je postignut dogovor oko izgradnje Buk Bijele, hidrocentrale na Drini koju bi zajedno trebalo da izgrade BiH i Srbija.

Kako je rekao Nikšić, postigao je dogovor s Radovanom Viškovićem, predsjednikom Vlade Republike Srpske, da dvije elektroprivrede u BiH dobiju po 25 odsto udjela u ovom objektu, a da Republika Srbija dobije preostalih 50 odsto.

“To je nešto što radimo da bi bilo na planu osiguranja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora”, rekao je Nikšić i precizirao da je ovaj projekt važan jer će pomoći BiH da njeni privrednici nemaju smetnji prilikom izvoza svoje robe u EU koja će uskoro biti dodatno oporezovana ako se proizvodi iz energetskih izvora koji nisu obnovljivi.

“Mi ćemo po svaku cijenu nastojati da zadržimo suverenitet snabdijevanja električnom energijom kad su u pitanju Federacija i BiH. A naravno da to podrazumijeva da se i druga strana složi i da to zajedno odrade”, rekao je Nikšić.

Nastavi čitati

Biznis

MILIJARDE PROFITA ZBOG VEĆIH KAMATA: Rekordna zarada evropskih bankara prošle godine

Najveće evropske banke su prošle godine prvi put premašile profit od 100 milijardi eura, nakon što je povećanje kamatnih stopa omogućilo rekordnu zaradu za većinu od njih.

Neto prihod 20 najvećih banaka kontinentalne Evrope, koje su iznijele rezultate, porastao je na 103 milijarde evra sa 78 milijardi evra godinu dana ranije.

Tri četvrtine te grupe ostvarilo najveći profit u svojoj istoriji, a porast profitabilnosti omogućio je bankama da povećaju iznos novca koji vraćaju investitorima i ojačaju svoje akcije.

Iako će ogroman skok profita biti teško ponoviti jer talas visokih stopa popušta, mnoge banke su optimistične da će im rastući prihodi od naknada omogućiti da nastave da uvećavaju profit, prenose Poslovne novine.

Nastavi čitati

Aktuelno