Connect with us

Banjaluka

Godišnji humanitarni bal Rotari kluba „Banja Luka“

Tradicionalni humanitarni bal u organizaciji Rotary kluba Banjaluka održava se sredinom decembra. Ovaj događaj je kruna humanih aktivnosti kojima se Rotary klub bavi tokom cijele godine. Možete li nam reći nešto više o ovogodišnjem balu, kakva su Vam očekivanja, da li će biti prisutni gosti iz prijateljskih Rotary klubova drugih gradova?

U pravu ste. Godišnji humanitarni bal Rotari kluba „Banja Luka“ je tradicionalni i dobro poznati događaj u našem gradu i šire. Organizujemo ga krajem kalendarske godine zbog čega je on prilka da se, uz prijatno druženje sa dragim prijateljima i gostima, prisjetimo naših aktivnosti u tekućoj i da najavimo najvažnije aktivnosti u narednoj godini.
Ovogodišnji bal, na neki način, predstavlja vraćanje u našu uobičajenu praksu, koja je bila prekinuta pandemijom COVID-a. Pored naših članova i gostiju, prisustvovaće članovi rotari zajednice iz Banjaluke, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Veče će biti posvećeno našim prijateljima iz udruženja građana „Zajedno“. Ponosni smo što će u svečanom dijelu programa nastupati gospodin Tihomir Stanić, glumac, docent dr Dejan Janković, pijanista i Radovan Ivanović, student harmonike na Akademiji umjetnosti u Banjaluci i najbolji svjetski mladi harmonikaš. Tradicionalno, obratiće nam se i gradonačelnik Banjaluke, a gostima će biti služeno vino vinarije „Povratak“ iz Žepča. Sve u svemu, očekujem još jedno veče posvećeno služenju onima kojima je potrebno i druženju dragih prijatelja.

Gdje će biti usmjerena sredstva od prikupljenih ulaznica i donacija ovaj put?

Sredstva prikupljena na ovogodišnjem balu namjenili smo udruženju građana „Zajedno“ iz Banjaluke. Udruženje “Zajedno” zastupa interese lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju, interese porodica koje brinu o njima, a zajednici ukazuje da ova lica imaju svoje vrijednosti. Udruženje zagovara integrisanu, vaninstitucionalnu zaštitu, umrežavanje, poštivanje ljudskih prava, smanjenje stigme i diskriminacije i stvaranje uslova za rehabilitaciju i integraciju lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju u život zajednice. U okviru udruženja radi Dnevni centar za pružanja usluga u kojem lica mogu boraviti tokom dana. Otvaranje Dnevnog centra su 2007. godine podržali Grada Banja Luka i JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka. Na ovaj način Banja Luka je jedina lokalna zajednica u BiH koja je licima sa mentalnim problemima pružila ruku i povjerenje. Usluge u Dnevnom centru bazirane su na humanističkom pristupu, koji nije usmjeren samo na bolest kao što je to slučaj u komercijalnoj psihijatriji, nego na afirmaciju zdravih kapaciteta oboljele osobe.
Vjerujemo da ćemo našim sredstvima neposredno pomoći udruženju u lakšem radu i funkcionisanju, ali isto tako pružiti svima u udruženju moralnu i ljudsku podršku, te povećati vidljivost njihovg izuzetnog rada u našoj zajednici.
Koristim priliku da Vas pozovom da obiđete udruženje, napravite prilog o njihovom radu i približite ih široj zajednici.

Kada govorimo o rotarijanstvu prva asocijacija su načela odgovornosti, razumijevanja i služenja zajednici. Koja je ideja vodilja Rotary kluba Banjaluka, koliko članova brojite i šta se očekuje od svakog člana kako bi bio uključen u aktivnosti kluba?

Prvi Rotari klub je osnovan 1905. godine u Čikagu. Danas gotovo da nema države u kojoj ne djeluje neki rotari klub sa više od 1,2 miliona članova širom svijeta. Rotari je, uz UNICEF, najveća humanitarna organizacija priznata od strane Ujedinjenih nacija (UN). Rotari je u svijetu najprepoznatljiviji po svojoj globalnoj akciji suzbijanja opasnog i vrlo zaraznog virusa dječje paralize te je zahvaljujući upravo rotari organizaciji taj virus danas praktički iskorijenjen, odnosno nalazimo ga samo još u dvije države (tek u sporadičnim slučajevima).

Rotari klub Banja Luka je osnovan 1934. godine, a nakon što mu je rad prekinut 1941. godine aktivnosti su obnovljene 1999. godine. Klub je prepoznat po svom istaknutom angažmanu u humanitarnom djelovanju prema ugroženim društvenim grupama, podršci najboljim, kao i po tradicionalnom ratarijanskom humanitarnom balu.

Članovi našeg kluba su ljudi raznih profesija, od liječnika, umjetnika, advokata, inženjera, uspješnih poslovnih ljudi, profesora…Ta sinergija različitosti nam pomaže da najviše doprinesemo društvu. Zajedničko za sve rotarijance je ponašanje u skladu sa principima iskazanim kroz test četiri pitanja:
1. Da li je to što govorim i činim ISTINITO?
2. Da li je POŠTENO prema svima?
3. Da li će dovesti do DOBRE VOLJE I BOLJIH PRIJATELJSTAVA?
Da li će biti KORISNO za sve?

Rotari klub “Banja Luka” broji 27 članova, te ovom prilikom želim istaći odličnu saradnju sa članovima drugih klubova u Banjoj Luci ( “Gloria”, “Feniks”, Rotarakt, Interakt i Inervil klub), kao i brojnim klubovima u BiH i regionu.

Svaki član koji pristupi nekom od rotari klubova ima obavezu prisustvovati sastancima kluba, plaćati članarinu, te učestvovati u radu kluba i klupskim akcijama. Nadalje, od članova se očekuje da posjeduju visoke moralne i etičke kvalitete koje primjenjuju u svom privatnom i poslovnom životu, pozivajući se uvijek na ranije navedena četiri pitanja.

Članovi Rotary kluba Banjaluka aktivni su tokom cijele godine u svojoj humanoj misiji, a to je prikupljanje pomoći za one kojima je pomoć potrebna. Koje aktivnosti su obilježile 2022. godinu?

Od brojnih ovogodišnjih aktivnosti posebno bih istakao pomoć koju smo prikupili i uručili Roditeljskoj kući „Iskra“ u Banjaluci, kojom upravlja istoimeno udruženju roditelja djece oboljelih od malignih bolesti. Ovo je prva kuća te vrste na području Republike Srpske i omogućava zajednički boravak mališana i njihovih roditelja tokom terapija i procesa liječenja. Roditeljska kuća „Iskra“ je od neprocjenjive pomoći porodicama koje su izvan Banjaluke, a mališani se liječe u Univerzitetskom kliničkom centru. Ovogodišnje aktivnosti su predstavljale nastavak naše višegodišnje pomoći ovom udruženju.

Kakvi su planovi za narednu godinu, šta će biti prioritet u radu Rotary kluba Banjaluka?

Naš prioritet u 2023. godini je završetak projekta „Sunčani sat“, čije poklanjanje gradu planiramo za 21. april – Dan grada. Sunčani sat će se nalaziti na uglu između Vidovdanske i Grčke ulice. Inče, biće to prvi sunčani sat u našem gradu. Njegove funcije su praktične, edukativne i estetske zbog čega vjerujemo da će ga građani svih uzrasta, a posebno djeca, rado prihvatiti i često koristiti. Najveći dio pripremnih aktivnosti, uključujući i važna pitanja iz nadležnosti gradske uprave, smo realizovali ove godine, tako da sa radušću očekujem proljeće i radove na terenu.

Na kraju koristim priliku da svim ljudima dobre volje poželim srećne predstojeće praznike, kao i zdravu, radosnu i uspješnu dolazeću godinu!

Banjaluka

ZBOG MEĐUNARODNE BICIKLISTIČKE TRKE, obustava saobraćaja u više ulica u Banjaluci

– Odjeljenje za saobraćaj i puteve banjalučke Gradske uprave saopštilo je da će danas biti obustavljen saobraćaj u nekoliko ulica zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke Beograd – Banjaluka.

Saobraćaj će biti obustavljen:

– od osam do 18 časova u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana;

– od osam do 18 časova, u ulici Milana Tepića, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom;

– od osam do 18 časova, u ulici Marije Bursać, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Lralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom;

– od 14 do 16 časova u ulici Kralja Petra Prog Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Alejom Svetog Save i na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana (kroz kružni tok) do raskrsnice sa ulicom Braće Mažar i majke Marije;

– od 14 do 16 časova na Bulevaru cara Dušana, na dijelu od raskrsnice sa Kninskom ulicom (kroz kružni tok) do ulice Teodora Kolokotronisa;

– od 14 do 16.00 časova u ulici Teodora Kolokotronisa, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Patrijarha Makarija Sokolovića (kroz kružni tok) do rasksnice sa Uulicom Đure Daničića;

– od 14 do 16 časova u ulici Zdravka Čelara (u kružnom toku);

– od 10 do 16 časova u ulici Oolimpijskih pobjednika, na dijelu od raskrsnice sa Gundulićevom ulicom do raskrsnice sa ulicom Prvog krajiškog korpusa;

– od 14 do 16 časova u ulici Dr Mladena Stojanovića, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Olimpijskih pobjednika, do raskrsnice sa ulicom Trive Amelice;

– od 14 do 16 časova u ulici Trive Amelice, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Peta kozarska brigada do raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske;

– od 14 do 15 časova u ulici Trive Amelice, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Krajiških brigada do raskrsnice sa ulicom Peta kozarska brigada;

Iz Odjeljenja navode da će za vrijeme trajanja obustave saobraćaja u vremenskom periodu od osam do 14 časova i u vremenskom periodu od 16 do 18 časova na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju ulicom kralja Petra prvog Karađorđevića, dio od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, biti izvršeno preusmjeravanje autobusa iz smjera sjevera iz Ulice kralja Petra prvog Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo na tranzit do kružnog toka, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje postojećom trasom.

Takođe, za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, u vremenskom periodu od 14 do 16 časova, na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza koje saobraćaju ulicom ulicom Dr Mladena Stojanovića na dijelu od raskrsnice sa ulicom Trive Amelice do raskrsnice Olimpijskih pobjednika i Kralja Petra Prvog Karađorđevića biće izvršeno preusmjeravanje autobusa u ulicu Ivana Gorana Kovačića na Zapadni tranzit, dok će linije koje idu prema Laušu i Paprikovcu, biti preusmjerene na kružnom toku u Karađorđevu ulicu i dalje registrovanom trasom, linije koje saobraćaju do centra na kružnom toku kod „Energomonta“ se vraćaju istom trasom, obrnutim redoslijedom, a ostale linije se dalje preusmjeravaju prema jugu Omladinskom ulicom, Solunskom i dalje registrovanom trasom prema Bočcu, a prema Obilićevu ulicom Isaije Mitrovića, na most Patre i dalje postojećom trasom, u povratku sve linije idu istom trasom obrnutim redoslijedom.

Kako je navedeno u Odjeljenju, za vrijeme trajanja obustave saobraćaja u vremenskom periodu od 14 do 16 časova na linijama javnog prevoza putnika biće izvršeno preusmeravanje autobusa i to:

– na linijama 9 b i 14 b autobusi se iz Gundulićeve ulice preusmjeravaju pravo Gundulićevom, desno ulicom Olimpijskih pobjednika, Bulevarom srpske vojske i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

– na liniji 7 autobusi se iz ulice Ranka Šipke sa Paprikovca preusmjeravaju desno na Zapadni tranzit, zatim desno u Solunsku ulicu i dalje registrovano trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

– na liniji 13P autobusi se iz ulice Krajiških brigada preusmjeravaju Omladinskom ulicom, Solunskom, Isaije Mitrovića, na most Patre i dalje registrovanom trasom, u povratku istom trasom obrnutim redoslijedom.

– na liniji 17A autobuse sa Rebrovačkog mosta preusmjeriti Istočnim tranzitom, ulicom Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

– na liniji 19 autobus iz smjera sjevera saobraća ulicom Krajiških brigada do kružnog toka sa Karađorđevom ulicom i nazad,

– na liniji 17 autobuse sa mosta Patre preusmjeriti ulicom Isaije Mitrovića, Solunskom, desno Omladinskom i dalje registrovano trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

– linija 14 kreće od ulice Jug Bogdana, preko ulica Srpskih ustanika, Rajka Bosnića, Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, lijevo Gavre Vučkovića, desno Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, desno u cara Lazara preko mosta Patre do kružnog toka i nazad cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugović do Jug Bogdana.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja u vremenskom periodu od 14 do 16 časova autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaće Zapadnim tranzitom do kružnog toku kod „Energomonta“.

Takođe, za vrijeme trajanja obustave saobraćaja autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera juga se preusmjeravaju na Zapadni tranzit, a iz smjera Kotor Varoša na Istočni tranzit.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Nastavi čitati

Banjaluka

BANJALUKA SUTRA PROSLAVLJA DAN GRADA! Sve je spremno za spektakl i dobru zabavu

Baš kao i prethodne godine, zajedno sa sugrađanima, ali i brojnim posjetiocima Banja Luka će sutra, 22. aprila uz veliku tortu i spektakularan program proslaviti Dan grada.

Program počinje od 18.00 časova u Parku „Mladen Stojanović“, uz najveću tortu, koju u saradnji Grada Banje Luke i „Kuhinjice“ pripremaju banjalučki kuhari.

Pored toga, sve prisutne očekuje zanimljiv i zabavni program, za koji će se pobrinuti sjajni Gradski tamburaški orkestar.

Na spektakularnu proslavu Dana našeg grada pozvani su svi.

Podsjećamo, program obilježavanja Dana grada biti nastavljen i u danima koji su pred nama.

Naime, u srijedu 24. aprila, program obilježavanja započeće odavanjem počasti našim herojima, a planirano je polaganje vijenaca na četiri gradske lokacije. Centralno polaganje vijenaca na Spomen obilježje palim borcima NOR – a na Trgu palih boraca zakazano je za 12.00 časova.

Takođe, predstavnici Grada Banje Luke će u 9.00 časova položiti vijence i odati počast žrtvama Veleizdajničkog procesa na groblju Sveti Pantelija, u 10.00 časova planirano je polaganje na Spomenik palim Krajišnicima, dok će u 11.00 časova biti položeni vijenci i na Spomenik 12 beba u centru grada.

U čast Dana našeg grada osim tradicionalnog svečanog prijema za delegacije, 24. aprila u Sportskoj dvorani „Borik“ biće održana svečana akademija.

Nastavi čitati

Banjaluka

STANIVUKOVIĆ “Mnogo volim Mišin Han i Prijakovce, HVALA ZA JEDNOGLASNU PODRŠKU”

Gradonačelnik Banjaluke sinoć je obišao Mišin Han i Prijakovce, te naglasio kako mnogo voli ova naselja i često ih posjećujem.

-Stalo mi je do podrške ovih ljudi kao i da za ova naselja uradimo najviše. Do sada smo uradili zaista mnogo, a istim tempom nastavićemo i u budućnosti. Zbog toga sam i ovdje dobio jednoglasnu podršku za novi mandat gradonačelnika na čemu sam im neizmjerno zahvalan, istakao je Stanivuković.

Nastavi čitati

Aktuelno