Connect with us

Politika

ZORA VIDOVIĆ NA SUDU ZBOG LONDONSKIH OBVEZNICA “Ne znam. Ne poznajem proceduru”

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović priznala je juče u Okružnom privrednom sudu u Banjaluci da se sastajala i komunicirala sa Dušanom Mađidom Pajićem, direktorom firme “Synergy Wealth Management” iz Švajcarske u vezi sa emisijom obveznica na međunarodnom tržištu, ali tvrdi da su ti sastanci bili neformalni i da Pajiću niko nije dao mandat da se u ime Srpske pojavljuje pred kreditorima.

Pajić je tužio Republiku Srpsku i traži tri miliona maraka posredničke naknade za uspješno okončanu emisiju obveznica iz aprila 2021. godine kada se Vlada RS na berzi u Londonu zadužila za 300 miliona evra.

U Vladi ne spore da su bili u kontaktu sa njim, ali ne po pitanju ovog zaduženja, već po ranije planiranoj emisiji obveznica za zatvaranje dugova u zdravstvu od koje se odustalo nakon što je svijetom zavladala pandemija virusa korona, zbog čega mu ne priznaju bilo kakve zasluge za emisiju londonskih obveznica.

Svjedočeći na sudu, Vidovićeva je kazala da je Pajića upoznala 2019. godine kada je došao u njeno ministarstvo nudeći svoje usluge, što, kako je dodala, nije neuobičajeno s obzirom na otvorenost ministarstva.

Rekla je da je se na sastanku u oktobru te godine on ponudio da traži potencijalne klijente, ali da nikakvog zvaničnog angažovanja nije bilo jer je sve još bilo samo u fazi ideje.

„On je rekao da bi mogao istraživati tržište vezano za izlazak Republike Srpske, ali nikakvo ovlaštenje nije imao jer u to vrijeme Vlada nije imala odluku o izlasku na međunarodno tržište“, izjavila je ona.

Iako nije imao mandat, Pajić je nakon tog sastanka dobio email sa domenom Vlade Republike Srpske preko kojeg je bio u korespodenciji sa potencijalnim klijentima, ali i službenicima Vlade koje je redovno obavještavao o svojim aktivnostima.

Ministarka je tvrdila da ne zna ko mu je tu adresu napravio, ni po čijem nalogu.

„Ne znam. Ne poznajem proceduru“, kratko je kazala.

Posvjedočila je da joj je Pajić na e – mail više puta tokom 2019. i 2020. godine slao dokument pod nazivom „Savjetodavni mandat za globalni pristup tržištima kapitala“ gdje je predstavio usluge koje će obaviti za potrebe njenog ministarstva i zatražio naknadu za svoje usluge, ali da nikad nije potpisan.

Njih dvoje sreli su se ponovo na sastanku u maju 2020. godine kada su u Banjaluku došli predstavnici nekoliko banaka koje su prezentovale svoje ponude vezano za plasman obveznica.

Vidovićeva nije znala da objasni u kom svojstvu je Pajić bio prisutan na sastanku i zašto je njegovo prisustvo tolerisano kada ga niko nije angažovao po pitanju potencijalne emisije.

Prema njenoj tvrdnji, sastanak u Banjaluci nije imao nikakav uticaj na emisiju obveznica koja će se kasnije realizovati na berzi u Londonu jer je donesena nova odluka Vlade o zaduženju sa potpuno drugom namjenom utroška sredstava.

„Plan je bio da se novac iskoristi za pokriće deficita nastalog zbog korone i za kompenzacioni fond iz kojeg se pomagalo stanovništvu i privredi. U toj emisiji nismo imali posrednika“, zaključila je Vidović.

Stevanović spojio Pajića sa Vladom RS
Na sudu je svjedočio i advokat Miloš Stevanović koji je spojio Pajića sa ministrima u Vladi Republike Srpske i učestvovao na nekoliko sastanaka na kojima se razgovaralo o potencijalnom zaduženju.

Govoreći o svojoj ulozi, rekao je da je njegovo prisustvo bilo poslovno orjentisano i da je na njima tražio poslovnu priliku da zaradi dajući pravne savjete bankama koje bi investirale, a koje bi ga kasnije platile.

Ispričao je da je sa Pajićem 2019. godine u Londonu bio na više sastanaka sa predstavnicima banaka koje su bile potencijalni investitori za emisiju obveznica, ali se nije mogao izjasniti u čije ime je Pajić tu bio.

Kazao je da je Pajić iskusan bankar koji je bio u stalnoj komunikaciji sa bankama i da ima dobru reputaciju i status kod istih, ali i da se ne sjeća da je imao ovlaštenja da nastupa u ime Republike Srpske.

„Bilo je razgovora da se on plati ako se emisija uspješno realizuje, govorilo se oko 1,5 miliona evra. Međutim realizacije nije bilo jer je došlo do pandemije virusa korona, rekao je Stevanović.

Rekao je i da ga je Pajić nazvao nakon što je okončana emisija obveznica na Londonskoj berzi gdje mu je rekao da je upravo zbog njegovog angažmana i došlo do njene realizacije.

Pajić je inače na svjedočenju prošle godine rekao da nije vjerovao da će ostati neisplaćen te da nikada nije imao slično iskustvo, kao i da je u ovom poslu izgubio dvije godine života i poslovnu reputaciju, a da za to nije dobio ništa. Izjavio je da ugovor o posredovanju nikada nije potpisan, ali da nije sumnjao da bi mogao ostati „kratkih rukava jer mu je ministarka finansija Zora Vidović rekla da o tome ne treba da brine.

Kako je nastao spor možete čitati u tekstu “Vlada RS prevarila konsultanta za obveznice na Londonskoj berzi”.

CAPITAL je objavio i prepisku Pajića sa službenicima i ministrima a nju možete pročitati OVDJE.

CAPITAL

Politika

OČEKIVANA ODLUKA! Savjet Evrope podržao članstvo KOSOVA

Parlamentarna skupština Savjeta Еvrope većinom glasova usvojila je izvještaj specijalnog izvjestioca Dore Bakojani, u kojem je podržano članstvo Prištine u ovoj organizaciji.

Od 171 poslanika, 131 je glasao za, 29 je bilo protiv, a 11 uzdržano.

Na početku zasjedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Еvrope u dijelu sjednice koji se odnosio raspravu o zahtjevu tzv. Kosova da bude primljeno u ovu organizaciju izvjestilac SЕ Dora Bakojani predstavila je svoj izvještaj o kojem će poslanici dati izvještaj.

Izvještaj ne daje poziciju o statusu, priznavanje ili nepriznavanje je prerogativ država, rekla je Bakojani, dodajući da je obavljeno bezbroj sastanaka prilikom sastavljanja izveštaja i navodeći da je on temeljno urađen.

“Pravni sistem Kosova je u skladu sa međunarodnim standardima, Kosovo je snažna funkcionalna parlamentarna demokratija”, istakla je Bakojani navodeći da je to mišljenje vodećih advokata.

Postoji naročita zabrinutost za prava manjina, dodala je ona i istakla da su tri glavna problema u vezi sa kojima je potrebna hitna akcija: implementacija odluka o Dečanima, prestanak konfiskacije imovine, uspostavljanje ZSO.

“Napravljen je stvaran napredak, skupština je uspjela da riješi ono što je bilo najveće kršenje prava: implementacija odluke o vraćanju zemlje Dečanima, to predstavlja veliku pobjedu za vladavinu prava. Vlasti Prištine potpisale su obaveze koje preuzimaju a koje su obavezne za članove Savjeta Еvrope. Skupština treba da predloži da Komitet ministara pozove tzv. Kosovo da postane član SЕ”, rekla je Bakojani.

Ona je istakla da je formiranje ZSO unutrašnje pitanje “Kosova” koje se tiče samo njenih građana i da se trudila da ga riješi, ali je ovo pitanje od 2013. ključan dio dijaloga koji se vodi pod okriljem ЕU.

Na početku zasjedanja predsednik Parlamentarne skupštine Saveta Еvrope (PSSЕ) Teodoros Rusopulos rekao je da će se raspravljati o izvještaju izvjestilac SЕ Dora Bakojani.

Na sjednici je odbačeno devet amandmana koje je podnijela Srbija, kao i dva italijanske delegacije.

Prethodno, Odbor za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne skupštine Saveta Еvrope glasao je protiv svih amandmana koje je predložila srpska delegacija, kao i protiv amandmana koje su predložili članovi italijanske delegacije i član delegacije Mađarske.

Konačnu odluku o prijemu tzv. Kosova u Savet Еvrope treba da donese Komitet ministara na sednici koja bi trebalo da bude održana od 16. do 17. maja.

Nastavi čitati

Politika

PALA ODLUKA! Vlada Srpske LEGALIZUJE isplatu plate u koverti

Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, premijer, Radovan Višković, srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić i ostale osobe, kojima su zbog sankcija SAD banke ugasile račune, ubuduće će platu moći da primaju “na ruke“.

Vlada Republike Srpske rješenje za isplatu plata sankcionisanim funkcionerima pronašla je u dopunama Zakona o radu i uputila ih po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru, a poslanici će se o njima izjašnjavati već na 13. posebnoj sjednici NSRS koja je zakazana za prekosutra, piše Capital.ba.

Predloženim dopunama u postojeći Zakon o radu poslije člana 126. koji kaže da se “plate isplaćuju samo u novcu, na tekući račun radnika, osim ako zakonom nije drugačije određeno“ dodaje se novi član 126a.

Novi član glasi: “Izuzetno od člana 126. ovog zakona, u slučaju kada je radniku onemogućena isplata plate putem tekućeg računa koja nije zasnovana na pravosnažnoj sudskoj, upravnoj ili drugoj odluci nadležnog organa, poslodavac platu i druga lična primanja radnika isplaćuje u gotovom novcu“.

Iako je opravdano tražiti način da se sankcionisanim osobama omogući da prime platu za svoj rad, prilično apsurdno djeluje to što Vlada Republike Srpske nakon dugogodišnje borbe protiv “koverti“ sada praktično legalizuje isplatu plate na ovaj način.

Šta je sa kampanjom “reci NE koverti”?
Dodatni apsurd je što Poreska uprava Republike Srpske koja je nedavno vodila kampanju pod nazivom “reci NE plati u koverti“ mora da bude obaviještena da se pojedinim osobama plata isplaćuje u koverti.

– Poslodavac je dužan da prije isplate plate iz stava 1. ovog člana dostavi pismeno obavještenje Poreskoj upravi o načinu i razlogu isplate i podacima o radniku kojem se vrši isplata plate u gotovom novcu, a način isplate plate urediće se instruktivnim aktom ministarstva nadležnog za oblast finansija – navodi se u predloženim dopunama Zakona.

Pored ovog dodaje se i član koji se odnosi na kaznene odredbe, a koji je predložen sa ciljem da se onemoguće zloupotrebe i spriječe masovne isplate plate na ruke.

– Poslije člana 267. dodaje se novi član 267a. koji kaže da će se novčanom kaznom od 200.000 KM kazniti za prekršaj poslodavac koji isplati platu u gotovom novcu suprotno članu 126a. ovog zakona – kažu dopune Zakona o radu.

Posljednja predložena dopuna kaže da “ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske“, piše Capital.ba.

U obrazloženju predloženih dopuna kaže se da su usklađene sa zakonom o unutrašnjem platnom prometu, te je omogućena i isplata plate gotovim novcem uz propisane uslove.

Capital.ba

Nastavi čitati

Politika

BORENOVIĆ U SAVJETU EVROPE “Kakvu bi odluku donijeli da jedan dio vaše suverene države jednostrano odluči da PROGLASI NEZAVISNOST”

Predsjednik PDP i poslanik u PD PS BiH Branislav Borenović rekao je tokom današnje diskusije o Izvještaju o prijemu Kosova u Savjet Evrope da je stavljanje na dnevni red prijema tzv. Kosova u Savjet Evrope, drastičan primjer urušavanja međunarodnog prava.

– Danas ću vam prvo postaviti jedno pitanje, da dobro razmislite: kakvu bi odluku donijeli da jedan dio vaše suverene države jednostrano odluči da proglasi nezavisnost, mimo vaše volje i saglasnosti, i da danas odlučujete o članstvu u Savjetu Evrope takvog jednog otcjepljenog dijela vaše zemlje? Zamislite samo – rekao je Borenović, tokom današnje diskusije o Izvještaju o prijemu Kosova u Savjet Evrope o kojem se odlučuje na proljetnjem zasjedanju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope.

Istakao je da sa žaljenjem mora konstatovati da stavljanjem na dnevni red prijema tzv. Kosova u Savjet Evrope, prisustvujemo jednom drastičnom primjeru urušavanju međunarodnog prava.

– Ovdje, u srcu Evrope, kolijevci demokratije, prisustvujemo strašnom udaru na bazične demokratske principe. Ovim postupkom gazite suverenitet i teritorijalni integritet zemlje članice Savjeta Evrope i zemlje članice Ujedinjenih nacija, Srbije. Ovo je svjetski rekord u kršenju demokratskih principa i međunarodnog prava, jer hoćete ekspresno, za samo godinu dana da omogućite članstvo u ovom tijelu teritoriji Kosova i Metohije, unilateralno otcijepljenoj od suverene zemlje Srbije – rekao je Borenović podsjećajući da teritorija tzv. Kosova nije priznata kao nezavisna država od više od polovine svijeta i nije i ne može biti članica Ujedinjenih nacija kao samostalna zemlja.

Podsjetio je da prištinske vlasti u svom jednostranom djelovanju ne postupaju po preuzetim međunarodnim obavezama i krše međunarodne sporazume.

– Znamo da Priština apsolutno ništa nije uradila da ispuni ključni uslov iz Briselskog sporazuma, odnosno ništa po pitanju osnivanja Zajednice srpskih opština– poručio je Borenović.

Istakao je da se sve ovo čini u teškom trenutku, kada se mukom i pregovorima pokušavaju normalizovati odnosi između Beograda i Prištine.

– Gospodo, pravite nevjerovatan presedan, istorijski štetan presedan i urušavate instituciju Savjeta Evrope. Pitam vas, da li ovim presedanom kreirate novo pravilo, šaljete li danas poruku Kataloniji, Škotskoj, sjevernoj Italiji, Južnom Tirolu, Flamaniji, Sjevernom Kipru, mnogim djelovima Ukrajine…? Šaljete li poruku mojoj Republici Srpskoj i poruka BiH? Moguće je jednostrano proglasiti nezavisnost i biti primljen u Savjet Evrope? Od ishoda današnjeg glasanja ćemo znati, a vrijeme će pokazati kakve posljedice će biti – poručio je.

Naveo je da će on biti protiv prijedloga i ponovio da je bez saglasnosti Srbije besmisleno, nerazumno, neprimjereno i apsurdno donositi ovakve nevjerovatne odluke.

– Ovo je paradoks i sramota. Jedini način da spasite čast i obraz ove institucije je da odbacimo ovaj prijedlog ili da ključni preduslov za bilo kakavo razmatranje bude implementacija dogovorenih sporazuma, tj. formiranje Zajednice srpskih opština – poručio je Borenović.

Nastavi čitati

Aktuelno